Pár dní pred koncom roka 2017 sa časť našej hvezdárskej pospolitosti stretla na nultom ročníku expedície zimná Hoštiná.

 

Ako na jeseň býva zvykom, navštívili sme hvezdáreň v Partizánskom. V piatok po príchode sme sa ubytovali a začali sme prvý spoločný večer.

Pripravili sme pre deti a ich rodičov Drakiádu. Pôvodným cieľom bolo zaspomínať si na časy, kedy sme mi ako deti púšťali šarkanov. Cieľom bolo aj zhodnotiť rok v spoločnom projekte a stráviť z rodinou a priateľmi príjemné popoludnie. Vzhľadom na počasie sa akcia niesla v skromnejšom duchu.

Každý rok Perzeíd je v niečom iný, výnimočný a samozrejme jedinečný. Tento ročník bol hojný na počet stanujúcich aj návštevníkov. Prvú noc sme zažili asi najhoršiu letnú búrku, už len tým že sme boli v stanoch a na kopci, nebolo nám všetko jedno. Pribudol nám na lúke plot, kde sa pásli ovečky. 

V spolupráci s Centrom voľného času Včielka sme tento rok zorganizovali 2. ročník denného tábora Mladých kozmonautov.