Konečne od založenia nášho klubu máme prvý krát možnosť žiadať o 2% z daní.

Prosíme Vás o podporu nášho občianskeho združenia, stačí si tlačivo stiahnuť zo súborov ,,Na stiahnutie"

Chceme pokračovať v našich akciách, prednáškach, astro táboroch a bez vašej podpory sa to nedá.

Chceme priniesť niečo nové pre ľudí.

Ďakujeme za doterajšiu podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Pár dní pred koncom roka 2017 sa časť našej hvezdárskej pospolitosti stretla na nultom ročníku expedície zimná Hoštiná.

 

Ako na jeseň býva zvykom, navštívili sme hvezdáreň v Partizánskom. V piatok po príchode sme sa ubytovali a začali sme prvý spoločný večer.

Pripravili sme pre deti a ich rodičov Drakiádu. Pôvodným cieľom bolo zaspomínať si na časy, kedy sme mi ako deti púšťali šarkanov. Cieľom bolo aj zhodnotiť rok v spoločnom projekte a stráviť z rodinou a priateľmi príjemné popoludnie. Vzhľadom na počasie sa akcia niesla v skromnejšom duchu.

Každý rok Perzeíd je v niečom iný, výnimočný a samozrejme jedinečný. Tento ročník bol hojný na počet stanujúcich aj návštevníkov. Prvú noc sme zažili asi najhoršiu letnú búrku, už len tým že sme boli v stanoch a na kopci, nebolo nám všetko jedno. Pribudol nám na lúke plot, kde sa pásli ovečky.