Pripravili sme pre deti a ich rodičov Drakiádu. Pôvodným cieľom bolo zaspomínať si na časy, kedy sme mi ako deti púšťali šarkanov. Cieľom bolo aj zhodnotiť rok v spoločnom projekte a stráviť z rodinou a priateľmi príjemné popoludnie. Vzhľadom na počasie sa akcia niesla v skromnejšom duchu.

 

 

S viceprimátorom Romanom Hvizdákom sme zhodnotili predchádzajúci rok v projekte DK Hoštiná Spoločný priestor. Rok môžeme zhodnotiť pozitívne, a sme radi, že sme dostali takú možnosť. 

Prišlo pár detí zo šarkanmi, maľovali sme na tvár a chvíľu keď nepršalo sme sa ich pokúšali púšťať. 

Veríme že budúci rok nám už počasie konečne dopraje a budeme púšťať na kopci šarkany.