Pár dní pred koncom roka 2017 sa časť našej hvezdárskej pospolitosti stretla na nultom ročníku expedície zimná Hoštiná.

Zámerom tohto stretnutia bolo nielen zosumarizovať podujatia za končiaci rok, ale aj otestovať priestory domu kultúry v Hoštinej v zimních podmienkach, vrámci spolupráce na projekte DK Hoštiná. Čo sa nám, keďže píšem tieto riadky, podarilo. Nezmrzli sme!

 

 

 

V piatok 29.12. v poobedňajších hodinách sa stretla cela výprava expedície v kultúrnom dome, kde sme si začali poriadne kúriť, kedže nám začalo snežiť a teplota bola na bode mrazu. Prípravy na nasledujúci deň vyvrcholili príchodom dvoch členov Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) Jakuba Kapuša a Adama Krovinu. Spoločne sme skonštruovali anténu na príjem dát z prvej slovenskej družice SKCube.

 

 

 

 

Druhý deň expedície začal ranným zachytením signálu z družice SKCube a ďalších troch cubesatov. Navštívili nás aj kamaráti z Ilavy, Považskej Bystrice a kolegovci z hvezdárne v Kromneříži. Ukážka spracovaných dát je na obrázku nižšie.

 

 

Pre miestnych obyvateľov sme po obede pripravili prednášku od Pala Habudu o tom, prečo vyhynuli dinosaury.      Vo večerných hodinách časť účastníkov odcestovala domov. V nedeľu sme ukončili expedíciu odovzdaním kľúčov od budovy a o rok sa na tomto mieste stretneme znovu.