Večer dňa 29.4.2016 PEAK zažil ustanovujúce stretnutie. Zišlo sa nás tam asi desať. Členovia boli oboznámení  s vnútorným poriadkom a stanovami združenia.

Schválila sa aj správna rada občianskeho združenia, ktorú tvorí Anna Rečičárova, Pavol Ďuriš a trojicu uzatvára predseda Marián Rečičár. K dozornej rade PEAKu patrí Martin Mönich. Stretnutie trvalo približne dve a pol hodiny a bolo aj miestami celkom náročné, avšak veríme, že námaha a snaha o to, aby PEAK fungoval čo najlepšie a aby oboznamoval ľudí s astronómiou sa určite vyplatí.


Celý PEAK sa teší na ďalšie akcie i podujatia a rovnako aj na nových aktívnych členov a nadšencov do astronómie. :-)