V sobotu 19. marca 2016 zažil PEAK svoju prvú akciu ako oficiálne združenie, Hodina Zeme, ktorá bola  zameraná hlavne na svetelné znečistenie. Podujatie sa konalo v spolupráci s CVČ Včielka Púchov,  folklórnm súborom Javorníky, domom kultúry Púchov a samozrejme s našimi pravidelnými  spolupracovníkmi z Hvězdárny Vsetín.

Na začiatku akcie bolo úvodné slovo od Alenky Strýčkovej, riaditeľky CVČ Včielka Púchov. Potom nám páni z FS Javorníky pekne zahrali a po ich vystúpení sa zhaslo verejné osvetlenie na Hoenningovom námestí a Štefánikovej ulici. Následne sme na plátno pustili video od Petra Horálka s názvom "Bojujme o hvězdy" a na to nám Miroslav Jedlička zo Vsetínskej hvezdárne porozprával o jej 65 ročnej histórii. Na koniec nám znova zahrali trombitáši Púchovskej doliny a vypočuli sme si záverečné slová nášho vedúceho Mariána Rečičára.Štefánikovej ulici. Všade naokolo ostala nádherná tma a hviezdy, ktoré sme doteraz nemali možnosť vidieť takto v meste sa zjavili na nočnej oblohe. Program v tejto tme pokračoval príhovorom primátora mesta Púchov, pána Rastislava Heneka a krátkou prednáškou o svetelnom znečistení od Pavla Ďuriša. Ľudia mali medzitým možnosť si cez našu techniku pozrieť Mesiac a cez ďalekohľad zo Vsetínskej hvezdárne zase Jupiter a jeho štyri najväčšie mesiace Io, Europa, Ganymedes a Kallisto.

  Púchovský eko-astro klub by sa chcel poďakovať všetkým pozvaným hosťom a tým, ktorí pomáhali s prípravou a organizáciou tejto akcie. Pánovi Rastislavovi Henekovi, že nám umožnil uskutočniť toto podujatie. Riaditeľovi hvezdárne Vsetín Martinovi Leskovjanovi a jeho kolegovi Miroslavovi Jedličkovi za prijatie pozvania a spoluprácu. Taktiež aj riaditeľke CVČ Včielka Púchov, Alene Strýčkovej za spoluprácu a moderovanie podujatia. Samozrejme ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili!   

 

Takže úplne na záver by som osobne chcela povedať, že Zemi nestačí venovať len hodinu. Mali by sme sa o ňu omnoho viac starať a vážiť si to, čo tu zostalo z tej pravej prírody. Koniec koncov to symbolizovali sviečky z ktorých počas akcie mažoretky vykreslili názov podujatia a neskôr ich položili na zem ako 60+. Venujme našej planéte viac ako 60 minút...

Autor: Nikoleta Martináková