V týždni od 25.júna 2016 PEAK zažil svoj prvý prímestský tábor v spolupráci s CVČ Včielka Púchov. Jeho hlavnou témou bola kozmonautika. Prvý deň tábora, 25.7. 2016, deti prišli ešte nevediac, čo ich čaká. Po úvodných slovách hlavného vedúceho, Mariána Rečičára, sme sa všetci navzájom zoznámili. Ako výpomoc medzi vedúcimi bola Darinka Denešová, ktorá len nedávno získala titul majsterky Slovenska v behu do schodov a na 200, 100 a 60 metrov v kategórii veteránky. Ďalej Vladko Gieci, dlhoročný pracovník CVČ Včielka Púchov a ja, Nikoleta Martináková, ako posledná som uzatvárala štvoricu vedúcich ako člen PEAKu.

 

 

Po úvode tábora Darinka zobrala deti na rannú rozcvičku, ktorú mali každé ráno po všetky dni tábora. Po malom oddychu si každé z detí samo pripravilo plastovú pyramídku, ktorú potom použili na vytvorenie hologramu. Počas tejto našej práce nás prišla pozrieť aj Púchovská televízia.
Po obede v škôlke na ulici Požiarna bola nachystaná prednáška o vesmírnom odpade od Mariána Rečičára, ktorá mala aj význam pre program tábora. V pláne totižto bolo, aby vopred vytvorené posádky mladých kozmonautov postavili svoj vlastný zberač vesmírneho odpadu. Družicu začali deti kresliť a navrhovať ešte v ten deň. Úlohou tejto časti dňa bolo, aby deti trocha popremýšľali nad princípom fungovania takého zariadenia. Keď mali deti všetky prípravy a návrhy dokončené skupiny sa dohodli, ktorú z nich budú stavať.

 

 

Utorok

Takmer celý deň sme sa venovali vodným raketám. Po inštruktáži Mariána si účastníci po dvojiciach postavali rakety z PET fľašky, papiera, lepiacej pásky a z malých plastových obalov od liekov. Deti boli z tejto časti programu nadšené. Po dokončení rakiet sme sa vydali na ihrisko ZŠ Gorazdovej, kde sme plavidlá vypúšťali. Rekord medzi deťmi v najdlhšom dolete získal David Kozáček s Timonom Vlasatým, ktorých vodná raketa doletela do vzdialenosti 25 metrov. Prvé tri miesta najdlhšieho doletu sme ocenili diplomom. Po obede sa už deti venovali rôznym športovým aktivitám, ktoré mala na starosti Darinka.

 

 

Streda

Ráno sme sa cez privádzač pobrali do Horných Kočkoviec na ihrisko, kde sme si zahrali vybíjanú a futbal. Deti sa trochu vyskákali a za snahu dostali zmrzlinu.
Keďže už bola streda, kozmonauti sa poobede vo svojich posádkach pustili do konštruovania svojich vesmírnych zberačov. Použili na to všetky možné materiály od kartónu cez plast, papier až po drevo. Stavanie podľa nakresleného návrhu nebolo najjednoduchšie a tak táto práca deťom zabrala čas až do konca stredňajšieho programu.

 

 

 

Štvrtok

V tento deň nastala malá zmena programu. Olympijský deň sme presunuli na piatok z dôvodu neprajného počasia a tak si účastníci tábora dokončili svoje vesmírne zberače a hlavne vytvorili si na svoje družice veľmi dôležité solárne panely. Keď boli všetky zberače definitívne dokončené a dokonalé išli sme sa naobedovať. Po jedle opäť v škôlke sme poľavili od zberačov a začali sme sa venovať maľovaniu slnečnej sústavy. Každé z detí dostalo polystyrénovú pologuľu, ktorá predstavovala našu hviezdu a do nej sa pozapichovali na špajdle planéty. V tento deň sme však stihli len Merkúr, Venušu, Mars, Jupiter a Saturn. Týmto sa program na štvrtok skončil a deti sa poumývali do farieb, ktorú mali niekde až za ušami a čakajúc na rodičov pozerali dokument o Mesiaci.

 

 

Piatok

Posledný deň tábora Darinka Denešová, popreháňala deti na Olympijskom dni. Medzi súťažné disciplíny patril člnkový a prekážkový beh, skákanie s loptou medzi kolenami, hádzanie kruhov a tak pod. Po tomto výkone si deti oddýchli a následne si domaľovali svoju vlastnú slnečnú sústavu. Chýbali im už len modré planéty: Zem, Neptún a Urán.
Po poslednom obede v škôlke sme sa dočkali veľmi vzácneho hosťa, Jakuba Kapuša, predsedu Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA), ktorý nám prišiel porozprávať o SKcube, o veľkom pokroku pre Slovenskú kozmonautiku a astronómiu vo forme prvej Slovenskej družice. Deti prvý krát za celý týždeň sedeli bez jediného slova :)
a zaujato počúvali prednášku tohto významného človeka. A práve pred ním a aj pred rodičmi detí neskôr posádky predstavovali a opisovali svoj vesmírny zberač. Každá skupina si zaslúžila potlesk a pochvalu. Popravde sme nečakali, že deti budú tak angažované do vymýšľania rôznych nápadov a veľmi rozumných návrhov. Nakoniec sme všetkým deťom porozdávali diplomy za Olympijsky deň, za najdlhší dolet vodnej rakety a samozrejme diplom za absolvovanie kozmonautického výcviku spolu s malým darčekom. A tak padli posledné záverečné slová a už vycvičení kozmonauti sa rozbehli k svojim rodičom pochváliť sa so všetkým, čo dostali a zvládli.

My sme si s vedúcimi vydýchli, že všetko išlo hladko a hlavne, že deti odchádzali spokojné.

 

 

V mene Púchovského eko-astro klubu by sme sa chceli poďakovať v prvom rade CVČ Včielka Púchov za spoluprácu na tomto tábore. Tak isto aj našim kolegom Darinke Denešovej a Vladkovi Giecimu, že venovali čas deťom. Rodičom, že ste nám zverili do rúk Vaše šikovné deti a tým nám umožnili usporiadať tento tábor. Nakoniec vďaka patrí aj Jakubovi Kapušovi, že si popri všetkých starostiach a zhone našiel čas na náš tábor.

 

Autor: Nikoleta Martináková