V sobotu 19. marca 2016 zažil PEAK svoju prvú akciu ako oficiálne združenie, Hodina Zeme, ktorá bola  zameraná hlavne na svetelné znečistenie. Podujatie sa konalo v spolupráci s CVČ Včielka Púchov,  folklórnm súborom Javorníky, domom kultúry Púchov a samozrejme s našimi pravidelnými  spolupracovníkmi z Hvězdárny Vsetín.

 

 Večer dňa 29.4.2016 PEAK zažil ustanovujúce stretnutie. Zišlo sa nás tam asi desať. Členovia boli oboznámení  s vnútorným poriadkom a stanovami združenia.