Prvá akcia uskutočnená na hvezdárni v Partizánskom je za nami. Akcia sa konala ako pokračovanie už tradičných Vsetísnkých akcií. V piatok večer sme si vypočuli rozprávanie pána riaditeľa Vladimíra Meštera o aktivitách hvezdárne a o histórii a budúcnosti hvezdárne.

Počas druhého augustového týždňa sa na kopci nad obcou Vrchteplá v okrese Považská Bystrica zišlo mnoho ľudí z rôznych kútov Slovenska a Českej republiky. Hlavným dôvodom ich príchodu bolo pozorovanie meteorického roja Perzeidy. Astronomická expedícia na tomto mieste má už dlhoročnú tradíciu, tento rok sme oslávili jubilejný 30. ročník. Medzi zúčastnenými bolo približne 40 astronómov, ale aj mnoho detí a nadšencov, ktorí sa prišli zoznámiť s krásami nočnej oblohy.

V týždni od 25.júna 2016 PEAK zažil svoj prvý prímestský tábor v spolupráci s CVČ Včielka Púchov. Jeho hlavnou témou bola kozmonautika. Prvý deň tábora, 25.7. 2016, deti prišli ešte nevediac, čo ich čaká. Po úvodných slovách hlavného vedúceho, Mariána Rečičára, sme sa všetci navzájom zoznámili. Ako výpomoc medzi vedúcimi bola Darinka Denešová, ktorá len nedávno získala titul majsterky Slovenska v behu do schodov a na 200, 100 a 60 metrov v kategórii veteránky. Ďalej Vladko Gieci, dlhoročný pracovník CVČ Včielka Púchov a ja, Nikoleta Martináková, ako posledná som uzatvárala štvoricu vedúcich ako člen PEAKu.

 

V sobotu 19. marca 2016 zažil PEAK svoju prvú akciu ako oficiálne združenie, Hodina Zeme, ktorá bola  zameraná hlavne na svetelné znečistenie. Podujatie sa konalo v spolupráci s CVČ Včielka Púchov,  folklórnm súborom Javorníky, domom kultúry Púchov a samozrejme s našimi pravidelnými  spolupracovníkmi z Hvězdárny Vsetín.

 

 Večer dňa 29.4.2016 PEAK zažil ustanovujúce stretnutie. Zišlo sa nás tam asi desať. Členovia boli oboznámení  s vnútorným poriadkom a stanovami združenia.