V decembri minulého roka sme sa s triedou KVINTA z Gmnázia Púchov zúčastnili výstavy Cosmos Discovery. Videli sme množstvo exponátov z počiatku kozmonautiky,  z vývoja pilotovaných letov, amerického programu Apollo a taktiež aj inžiniersky model prvej slovenskej družice skCUBE.

Dostali sme možnosť spolupracovať na projekte DK Hoštiná. Je to projekt, v ktorom hlavná myšlienka je pomôcť miestnej časti Hoštiná. V spolupráci s mestom Púchov a inými organizáciami sa budeme podieľať na obnove Kultúrneho domu v Hoštinej. Hoštiná je miesto, kde sa ako malé decká naháňali na kopci aj naši členovia PEAKu. Zanechala v nás veľa spomienok na úžasných ľudí a bola by veľká škoda neobnoviť stretávanie astronómov a tým aj pomôcť.

Prvá akcia uskutočnená na hvezdárni v Partizánskom je za nami. Akcia sa konala ako pokračovanie už tradičných Vsetísnkých akcií. V piatok večer sme si vypočuli rozprávanie pána riaditeľa Vladimíra Meštera o aktivitách hvezdárne a o histórii a budúcnosti hvezdárne.

Počas druhého augustového týždňa sa na kopci nad obcou Vrchteplá v okrese Považská Bystrica zišlo mnoho ľudí z rôznych kútov Slovenska a Českej republiky. Hlavným dôvodom ich príchodu bolo pozorovanie meteorického roja Perzeidy. Astronomická expedícia na tomto mieste má už dlhoročnú tradíciu, tento rok sme oslávili jubilejný 30. ročník. Medzi zúčastnenými bolo približne 40 astronómov, ale aj mnoho detí a nadšencov, ktorí sa prišli zoznámiť s krásami nočnej oblohy.

V týždni od 25.júna 2016 PEAK zažil svoj prvý prímestský tábor v spolupráci s CVČ Včielka Púchov. Jeho hlavnou témou bola kozmonautika. Prvý deň tábora, 25.7. 2016, deti prišli ešte nevediac, čo ich čaká. Po úvodných slovách hlavného vedúceho, Mariána Rečičára, sme sa všetci navzájom zoznámili. Ako výpomoc medzi vedúcimi bola Darinka Denešová, ktorá len nedávno získala titul majsterky Slovenska v behu do schodov a na 200, 100 a 60 metrov v kategórii veteránky. Ďalej Vladko Gieci, dlhoročný pracovník CVČ Včielka Púchov a ja, Nikoleta Martináková, ako posledná som uzatvárala štvoricu vedúcich ako člen PEAKu.